Revize elektroinstalace je pro firmy povinná a pro domácnosti doporučovaná


Pravidelná revize elektroinstalace je pro firemní subjekty povinná zejména z toho důvodu, že by ohrožení života zaměstnanců nebo firemních partnerů či zákazníků znamenalo možný právní postih, a tím pádem ohrožení chodu firmy. Zodpovědnost za bezpečnost elektrických zařízení, rozvodů a spotřebičů jde tedy vždy na vrub firmě či společnosti, a tudíž je více než rozumné zajistit revizní činnost v plném rozsahu.

elektrický rozvaděč

Revizní práce v první řadě obnáší prověření základních prvků elektrických zařízení, tedy rozvaděčů, vodičů ve zdi či v lištách, zásuvek, rozvodných krabic, spínačů a vypínačů. Dále se kontroluje stav svítidel a kontrolních prvků (čidel, měřidel), a pak se přistupuje k revizi spotřebičů a jejich přívodních nebo prodlužovacích šňůr. Spotřebičů je celá řada a revizní elektrikáři mají plné ruce práce, jde například o elektrické nářadí, kuchyňské spotřebiče, elektroniku a výpočetní techniku, zdroje elektrického vytápění, ventilátory, chladicí techniku atd.

elektrikářské práce

Řada závad může být skrytých, na první pohled si jich uživatel nevšimne, až teprve měřicí přístroj tu odhalí problém. Skryté závady mohou být příčinou smrtelného úrazu, ale také požáru, jestliže dojde v přívodní šňůře ke zkratu, snadno se pak zapálí hořlavé předměty v okolí a požár může nastat i v době, kdy není v budově nikdo přítomen a nemůže osobně proti požáru zasáhnout. Požáry zaviněné závadou na elektroinstalaci se ovšem týkají i domácností, proto se vyplácí provádět revize i tam, i když pro domácnosti nejsou povinné. Revize elektroinstalace a spotřebičů v domácnostech jsou pouze doporučované.

Revize elektro se ve firmách týkají také hromosvodů, jsou-li zde k dispozici. Hromosvody se prověřují z důvodu možného poškození povětrnostními vlivy či stavební činností. Vadný hromosvod pak neplní svou funkci a je to v podstatě totéž, jako když v místě žádný hromosvod není.