Aby vás elektrické spotřebiče nevypekly


Když si koupíte domácí pekárnu na chleba a chcete, aby vám pekla, ale aby vás nevypekla, pak byste měli podrobit tento výrobek alespoň občasné revizi. Elektrické spotřebiče totiž budí zdání, že je to výrobek, jehož životnost přesahuje sto let, a že tudíž jakmile si koupíte chladničku nebo fén na vlasy, že vás přežijí. Některé možná ano, ale rozhodně ne všechny, a nelze se stoprocentní jistotou tvrdit, že budou všechny výrobky spolehlivě pracovat tak dlouhou dobu.

nářadí elektrikáře

Na elektrické spotřebiče (včetně těch nejkvalitnějších) působí v průběhu jejich využívání kromě elektrické energie i další, zejména mechanické vlivy, a spolu s nimi musíme připočítat i vlivy prostředí, jako je vlhkost vzduchu, teplotní výkyvy, UV záření, déšť, vítr či námraza. Na spotřebiče v domácnosti sice povětrnostní vlivy nemají zásadní vliv, ale mechanické opotřebení a opotřebení průtokem elektrického proudu již zanedbatelné být nemusí. Můžete se tu setkat s potížemi u elektromotorů, topných spirál, spínačů a vypínačů, přívodních šňůr, závadami na elektronice, na izolacích vodičů a zapojení na některých kontaktech ve svorkách.

elektrický rozvaděč

Revize elektrických spotřebičů od elektrikáře z Prahy 15 Technologie budov je povinná ze zákona pouze pro firemní subjekty, takže domácností se to netýká, ovšem to neznamená, že tu nejste ohroženi na životě nebo požárem, a že nebezpečné situace vznikají pouze ve firmách. V domácnostech je doporučováno provádět revize, v závislosti na četnosti využívání spotřebičů.

Revize elektrických rozvodů – v domácnostech se doporučuje provádět i revize elektroinstalace, zejména tam, kde jsou na zásuvkové okruhy navěšené spotřebiče s velkým odběrem, a kde hrozí neúměrné přetěžování celé soustavy. Jedna jediná nerevidovaná zásuvka se tak může postarat o požár rodinného domu, protože jsou zde vodiče permanentně přehřívány, a stačí jen málo, aby tu došlo ke zkratu a vzniku krátkodobého elektrického oblouku, který dokáže zapálit hořlavé předměty v okolí.