Nevěřte slepě internetu


Úroveň inteligence nespornÄ› záleží na tom, jaký má ÄlovÄ›k přístup k informacím. Když je tento nedostateÄný, když se lidé nemají jak k faktům dostat, je to znát. HodnÄ› bych vám mohl vyprávÄ›t tÅ™eba díky mým docela Äastým pobytům na jihu Afriky. Jak Äasto už jsem tam narazil na lidi, kteří mÄ›li zjevnÄ› zcestné pÅ™edstavy! A jak se to na jejich smýšlení podepsalo! Kolikrát jsem se jenom tÅ™eba setkal s pÅ™edstavami o tom, že jsou bílí cizinci bohatí lidé! A to jenom proto, že si místní Äerná spodina (nic ve zlém) udÄ›lala obrázek jedinÄ› podle toho, že potkává jenom bohaté bílé místní, případnÄ› turisty, kteří si mohou dovolit cestovat až tam. A nikdo nevidÄ›l lidi naší nižší třídy, naÅ¡e sociální případy, aby svůj názor podle tÄ›chto korigoval.

práce na internetu

A tak jsme na tom v otázce pÅ™edpokladů dosahování vyšší inteligence jednoznaÄnÄ› lépe my z bohaté a vyspÄ›lé Äásti svÄ›ta. Jenže se rozhodnÄ› v tuto chvíli moc nenaparujte. On totiž nerozhoduje o inteligenci jenom objem údajů, k nimž máme přístup. Rozhoduje i to, jaké informace k dispozici máme.

Vzpomeňme tÅ™eba na dobu minulou. Kolik jenom bylo v naÅ¡ich knihovnách literatury, kterou jsme Äetli! A byli jsme inteligentní, když jsme pÅ™elouskali dejme tomu vÅ¡echny sebrané spisy klasiků typu Marx, Engels a Lenin? Kdepak. A ani Äetné projevy naÅ¡ich tehdy vládnoucích politiků neuÄinily naÅ¡e mozky bystÅ™ejšími a denní tisk byl vyslovenÄ› zavádÄ›jící a hlupáky z nás dÄ›lající.

internetové spojení

Ale dnes už koneÄnÄ› může být vÅ¡echno jinak. Dnes už máme pÅ™ece internet a na tom najdeme takové množství a takovou pluralitu názorů a tolik zdrojů informací, že bychom mÄ›li mít bystré mozky. Ale máme je? Obávám se, že Äasto ne. Protože internet je sice významnou studnicí vÄ›dÄ›ní, ale záleží na tom, co z této studnice Äerpáme. Protože je tu smÄ›sice vÅ¡eho, od moudrých slov až po naprosté zhovadilosti.

A tak buÄme za internet rádi. Ale neberme ho vážnÄ›. Jinak bychom mohli být jeÅ¡tÄ› hloupÄ›jší než ti jednoduší ÄernoÅ¡i s afrických ghett. Kteří vÄ›dí aspoň to, co je zjevné.