Drahá móda


Móda je pro nÄ›koho život, nÄ›kdo módou přímo žije. Já chápu, že nÄ›kdo tÅ™eba nemá ani peníze na módu, aby tÅ™eba si mohl nÄ›co krásného moderního pořídit. A tohle není vůbec nic Å¡patného, akorát je to velice smutné. Já si vzpomínám na sebe, když jsem také jeÅ¡tÄ› bylo asi teenager a také jsem chtÄ›la mít vždycky doma ty nejmodernÄ›jší kousky. Věřte mi, že byla toho hodnÄ›. Bylo toho vážnÄ› hodnÄ›, co jsem chtÄ›la. Jenomže z logického důvodu jsem tohle vÅ¡echno mít nemohla. Bylo by to drahé, kdyby vÅ¡echno mÄ›lo být podle mÄ›, tak bych asi na jeden den musela mít dva tisíce korun, a to tÅ™eba pÅ™ed pÄ›tadvaceti lety bylo absolutnÄ› nemožné. Pokud jste tedy nemÄ›li opravdu hodnÄ› zazobané bohaté rodiÄe.

Moderní bydlení chtěl by mít každý.

Proto jsem také kolikrát se vztekala a breÄela jsem, že si tÅ™eba nemůžu pořídit nÄ›jaké moderní kousky, stejnÄ› jako mají moje kamarádky nebo také kamarádi. Oni vÅ¡ichni vždycky mÄ›li skoro vÅ¡echno moderní ani nevíte, jak moc mÄ› trápilo a vadilo mi, že já jediná jsem se musela narodit do takové chudší rodiny, než jsou vÅ¡ichni moji přátelé. Dokonce jsem zpozorovala, že u nás ve třídÄ› jsem byla úplnÄ› nejchudší za vÅ¡ech spolužáků, takže jsem tÅ™eba nemohla mít nejmodernÄ›jší mobilní telefon a nebo také sluchátka do uší. A to bylo asi v osmé třídÄ›, kdy byly populární takové krásná sluchátka do uší, už si je pÅ™esnÄ› nepamatuji, ale já jsem je nemÄ›la. MÄ›la jsem je jako poslední, ale až v deváté třídÄ›.

Krásné moderní umění.

Kdy už zase letÄ›la úplnÄ› jiná sluchátka. Musím říct, že to bylo pro mÄ› docela složité. Nyní, když jsem dospÄ›lá, tak by mi to bylo úplnÄ› jedno, protože dospÄ›lí lidé by se vám neposmívali, že nemají nÄ›co nejmodernÄ›jšího. DospÄ›lí lidé už ví, že když ÄlovÄ›k vydÄ›lává peníze a nejde mu to, a nebo si vydÄ›lává málo, tak chápe, že si může samozÅ™ejmÄ› koupit, jenom to na co má. A to se samozÅ™ejmÄ› týká i módy, obleÄení nebo mobilního telefonu a podobnÄ› je toho vážnÄ› dost, a proto lidé by mÄ›li vÄ›dÄ›t, že by se nemÄ›li smát nÄ›komu druhému, že tÅ™eba nemá peníze, nebo že si také nemůže koupit nÄ›co moderního. Jakou máte například vy a nebo zbytek vaší komunity.