Čím se tvoří kouzlo domova?


Základní kámen nového domova bývá položen v dobÄ›, kdy se dvojice rozhodne sdílet spoleÄný prostor. Jak se říká, v dobrém i zlém. V této dobÄ›, vzhledem k finanÄní situaci mladých lidí, to bývá vÄ›tÅ¡inou pronajatý byt. Do kterého si mohou partneÅ™i pořídit i kvalitní vybavení z druhé ruky. Už v tomto Äase lze vtisknout bydlení vlastní osobitost. A jak už bývá zvykem, jsou to pÅ™edevším ženy, které estetiku spoleÄného domova dovedou zpříjemnit. Aniž by byly potÅ™eba vÄ›tší stavební úpravy. Pokud je pÅ™ece jenom nutné staré vybavení vymÄ›nit za nové, jsou to muži, kteří se tÄ›chto prací ujmou. A případné zmÄ›ny provedou.

První spoleÄné bydlení

Velký zvrat nastává v dobÄ›, kdy na svÄ›t zaÄnou pÅ™icházet dÄ›ti. A stávající prostor zaÄne být tÄ›sny. PÅ™estÄ›hovat se do vÄ›tšího je nezbytné. AÅ¥ už je to vícepokojový byt Äi se mladý pár rozhodne si postavit vlastní bydlení. Vzhledem k možnosti získání hypotéky je i tato možnost Äasto využita. Velkou výhodou bývá zahrada, která je souÄástí nového domova. A kterou ocení pÅ™edevším dÄ›ti, které v ní stráví celé dÄ›tství. Rodinný dům jim nabízí velkou výhodu a to jsou vlastní pokoje. Do kterých si mohou vybavení vymýšlet sami. I v tomto období bývá duší domu žena. Která má pro potÅ™ebné vybavení cit. A jsou to zase muži, na které Äekají vÅ¡echny nezbytné technické práce.

Domov pro rodinu s dětmi

Útulný domov, ve kterém lidé tráví vÄ›tší Äást života, je požehnáním na stáří. Praktické vybavení pokojů, ve kterých jsou vystaveny vzpomínky nejen na dÄ›ti, ale i vnouÄata. AÅ¥ už na fotografiích Äi suvenýrech, které pÅ™ivážejí ze svých cest. ÄŒasto na zdi nechybí ani nÄ›která z povedených ruÄních prací vnuků. V této dobÄ› jsou to opÄ›t babiÄky, které dodávají spoleÄnému domovu útulnost. A rovněž nezbytnou praktiÄnost. Sprchový kout namísto vany, v kuchyni myÄka nádobí a na úklid ty správné mechanické pomocníky. DÄ›dové, pokud zdraví dovolí, se zase starají o zahradu, do které si vnouÄata Äasto pÅ™ivádÄ›jí svoje kamarády. AÅ¥ už do bazénu, anebo pod pergolu k opékání Å¡pekáÄků.